Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS3.6: Nghiên cứu và hoàn thiện thông tin liên quan đến chương trình du lịch

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
161
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực TGS3.6 - Nghiên cứu và hoàn thiện thông tin liên quan đến chương trình du lịch. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để tiếp cận, nghiên cứu và đánh giá thông tin để phát triển và hoàn thiện chương trình du lịch trọn gói.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline