Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS2.5: Thực hiện chương trình du lịch

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
112
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để thực hiện chương trình du lịch. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này gồm có: Chuẩn bị đón tiếp khách; gặp gỡ và chào mừng khách; tổ chức dịch vụ lưu trú và ăn uống; tổ chức tham quan, các dịch vụ và hoạt động bổ sung khác; xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ trong thời gian thực hiện chương trình du lịch; tiễn khách.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline