Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS3.2: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ cho chương trình du lịch

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
132
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực TOS3.2: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ cho chương trình du lịch. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ cho chương trình du lịch.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline