Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS4.3: Phát triển, tính giá và giám sát một chương trình du lịch phức tạp

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
134
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực TOS4.3: Phát triển, tính giá và giám sát một chương trình du lịch phức tạp. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần có để phát triển, tính giá và giám sát một chương trình du lịch phức tạp.

263117

Thành viên

1140

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline