Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS4.6: Giám sát việc tham gia hội chợ và triển lãm du lịch

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
76
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần có để giám sát việc tham gia các hội chợ và triển lãm du lịch. Cụ thể hơn, đơn vị năng lực này bao gồm các thành phần và tiêu chí thực hiện như: Lập kế hoạch và tổ chức việc tham gia các hội chợ và triển lãm du lịch, thực hiện vai trò quan hệ công chúng tổng thể, đánh giá và giám sát việc tham gia các hội chợ và triển lãm du lịch.

215399

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline