Bài giảng Quản trị trang thiết bị khách sạn: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Quản trị trang thiết bị khách sạn là một trong những học phần cần thiết cho ngành học Khách sạn - Du lịch.

13-11-2018
335
Miễn phí
Tài liệu cung cấp các kiến thức:
- Tổng quan về quản lý trang thiết bị khách sạn.
- Phương án xây dựng và mặt bằng công nghệ kinh doanh trong khách sạn.
- Lập kế hoạch và mua sắm trang thiết bị khách sạn.
- Sử dụng trang thiết bị khách sạn.
 - Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế trang thiết bị khách sạn.

215395

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline