Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nhu cầu bồi dưỡng kiến thức về quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn của các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn - nhà hàng ở tỉnh Thừa Thiên Huế"

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Liệu các lao động trong khách sạn nhà hàng có động cơ để tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn?

16-11-2018
491
Miễn phí
Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến quản trị kinh doanh du lịch – khách sạn chủ yếu là các cơ sở kinh doanh lưu trú được phân hạng (từ 3-4 sao). Trong đó, nội dung đào tạo được đánh giá quan trọng chung cho tất cả các đối tượng bao gồm các nội dung liên quan đến kinh doanh khách sạn - nhà hàng và “marketing”; động cơ thúc đẩy quan trọng nhất đối với lao động là việc nâng cao năng lực, trình độ… 

301639

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline