Báo cáo tốt nghiệp: "Giải pháp nhằm thu hút khách nội địa tại khách sạn Thanh Lịch"

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Bài viết đóng góp một số phương hướng và biện pháp thu hút khách nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn, hạn chế bớt những khó khăn, tận dụng được những lợi thế trong thời gian đến.

07-12-2018
995
Miễn phí
Trong kinh doanh hiện nay, điều quan trọng nhất là tìm ra phương hướng và biện pháp để thu hút và lưu giữ khách, có như vậy mới đem lại hướng kinh doanh cao, tránh sự lãng phí tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động. 

215940

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline