Báo cáo tốt nghiệp: Quản trị khách sạn - khách sạn Ngọc Lan “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Ngọc Lan Thanh Hóa”

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Trong bất cứ một hoạt động kinh doanh nào thì yếu tố quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp cũng là con người, tất cả các hoạt động quản trị suy cho cùng cũng là quản trị nguồn nhân lực.

14-11-2018
435
Miễn phí
Khách sạn Ngọc Lan để có thể cạnh tranh với hàng loạt các khách sạn lớn thì vấn đề đặt ra hàng đầu đó là việc quản lý và sử dụng nguồn nhân lực. Làm thế nào để có cơ cấu lao động hợp lý,quyền lợi của người lao động được đảm bảo nhằm phát huy khả năng của người lao động trong sản xuất đem lại hiệu quả kinh doanh trong toàn khách sạn.Chính vì lẽ đó khách sạn đã chú trọng công tác quản lý nhân sự-một bộ phận không thể thiếu được trong quản trị kinh doanh.              
Xuất phát từ lý do đó tôi đã chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Ngọc Lan Thanh Hóa”.

215094

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline