Đề tài: Lập kế hoạch kinh doanh Nhà hàng đồ ăn côn trùng Đồng Ngoại

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Nhà hàng, quán ăn là một trong những lĩnh vực kinh doanh tốt nhất hiện nay.

15-11-2018
220
Miễn phí
Chúng tôi đã có một ý tưởng kinh doanh quán ăn côn trùng phục vụ cho những người có thu nhập có nhu cầu ăn ngoài trong địa bàn Hà Nội. Chúng tôi tin rằng với một ý tưởng độc đáo như vậy kết hợp với một kế hoạch kinh doanh chu đáo cộng với nhân sự giỏi giang, nhiệt tình kế với một nguồn vốn đủ lực, chúng tôi có thể thành công với ý tưởng kinh doanh này.

215392

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline