Đề tài “Phân tích hoạt động kinh doanh của nhà hàng Mây Da ”

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Không chỉ có các doanh nghiệp lữ hành và các khách sạn, các nhà hàng cũng đáp ứng nhu cầu không chỉ ăn uống mà cả nhu cầu giải trí của du khách cũng như các đối tượng khác.

16-11-2018
1113
Miễn phí
Nhà hàng Mây Da (Maya) là một nhà hàng có quy mô trung bình và được đầu tư rất nhiều về cơ sở vật chất kĩ thuật, đầu tư về cách trang trí sắp xếp chỗ ngồi tạo ra sự khác biệt với các nhà hàng khác. Bất kỳ một nhà hàng hay một doanh nghiệp nào trong nền kinh tế  thị trường thì mục tiêu về hiệu quả kinh doanh cũng được đặt lên hàng đầu. Nó có tính chất quyết định sự sống còn, sự hưng thịnh hay tồn vong của mỗi nhà hàng hay doanh nghiệp nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung. Quá trình hoạt động kinh doanh có hiệu quả sẽ giúp cho nhà hàng củng cố nguồn lực tài chính mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công nghệ kỹ thuật trong nhà hàng. Hơn nữa, nhà hàng sẽ đảm bảo khả năng thanh toán tạo uy tín với các nhà cung cấp. Ngoài ra kinh doanh có hiệu quả góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho cán bộ nhân viên trong nhà hàng. 

325383

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline