Đề tài: Xử lý nước thải sinh hoạt từ nhà hàng khách sạn công suất 350m3 / ngày đêm

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Do nhiều yếu tố khách quan hay chủ quan mà nhiều khách sạn vẫn chưa thật sự quan tâm nhiều đến vấn đề xử lý nước thải do mình thải ra, gây ra nhiều ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người .

19-11-2018
1077
Miễn phí
Với đề tài “Xử lý nước thải khách sạn có công suất 350 m3/ngày đêm” chúng em hy vọng sẽ góp một phần nào đó giúp mọi người có thể có một cái nhìn đúng đắn hơn về lĩnh vực môi trường nói chung và lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt nói riêng, để từ đó nhà đầu tư sẽ quan tâm hơn đến việc xử lý nước thải, đảm bảo đến sự phát triển an toàn của môi trường sinh thái cũng như an toàn cho chính sức khỏe của họ.

301639

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline