Giáo trình "Quản lý kinh doanh khách sạn" - TS. Nguyễn Bá Lâm

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Để đáp ứng sự phát triển ngành du lịch và kinh doanh khách sạn, hầu hết các trường đại học, cao đằng đều có khoa Du lịch. Theo đó, hai chuyên ngành Quản lý kinh doanh lữ hành và Quản lý kinh doanh khách sạn cũng được mở ra nhằm phục vụ cho nhu cầu trên.

07-11-2018
977
Miễn phí

263117

Thành viên

1140

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline