Giáo trình quản trị khách sạn, nhà hàng - Các ban và các cuộc họp trong khách sạn

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Nếu khách sạn muốn hoạt động trôi chảy thì việc phối hợp chặt chẽ các hoạt động và việc truyền đạt thông tin giữa các bộ phận với nhau là cần thiết.

19-11-2018
932
Miễn phí
Như sơ đồ tổ chức của từng khách sạn, thành phần các ban và các cuộc họp làm cho cơ cấu tổ chức của khách sạn trở thành quan trọng. 

321513

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline