Giáo trình quản trị khách sạn, nhà hàng - Cơ cấu tổ chức của một khách sạn lớn

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Khi khách sạn phát triển về quy mô từ 500 phòng trở lên, tổ chức của khách sạn phải có thay đổi.

19-11-2018
1408
Miễn phí
 Tổng Giám Đốc của một khách sạn cỡ trung có năm trưởng bộ phận (có nghĩa là phạm vi kiểm soát của Tổng Giám Đốc (GM) là 5). Khi khách sạn phát triển, các đơn vị tổ chức cũng mở rộng theo. Sơ đồ tổ chức của các bộ phận của một khách sạn lớn trên 1000 phòng thường trong các khách sạn lớn, chức năng bảo trì và kỹ thuật được nâng lên thành bộ phận với một kỹ sư trưởng. Người này chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng Giám Đốc (GM). Vì trong khách sạn lớn, việc kinh doanh tổ chức các hội nghị, tiệc chiêu đãi v.v… là thường xuyên nên phải có một bộ phận chuyên biệt về dịch vụ tiệc tùng, hội họp, hội thảo và giám đốc của nó cũng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám Đốc (GM). Cuối cùng thì giám đốc của bộ phận quan hệ đối ngoại (Public Relation) cũng báo cáo trực tiếp lên Tổng Giám Đốc (GM). Vì thế phạm vi kiểm soát của Tổng Giám Đốc có thể tăng lên từ 5 đến 8 hay có thể nhiều hơn nữa khi quy mô của khách sạn gia tăng.

325383

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline