Hotel Design

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Nội dung tài liệu trình bày các mẫu thiết kế khách sạn đẹp, các khách sạn nổi tiếng trên thế giới. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

16-12-2018
573
Miễn phí
Nhiều người nói rằng nội thất khách sạn là bộ mặt của khách sạn, là yếu tố quan trọng thu hút khách hàng. Vì vậy, việc thiế kế và trang trí nội thất là vô cùng quan trọng.

215944

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline