Hướng dẫn thực hành kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tài liệu Hướng dẫn thực hành kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống được thiết kế nhằm hỗ trợ các chủ nhà hàng, những người quản lý cải thiện nhà hàng của mình.

17-12-2018
1527
Miễn phí
Những người tham gia tập huấn sẽ được giới thiệu và làm quen với hướng dẫn thực hành trong khi học. Tuy nhiên, những người không tham dự tập huấn cũng có thể sử dụng hướng dẫn thực hành. Hướng dẫn thực hành bao gồm một số công cụ, thủ thuật và bài tập thực tế nhằm giúp những người chủ sở hữu và quản lý nhà hàng.

319612

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline