Khóa luận tốt nghiệp: Công tác hoạch định chiến lược tại khách sạn Gouman - Thực trạng và giải pháp

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Một khách sạn có khả năng cạnh tranh là khách sạn có đủ điều kiện cần thiết về vật chất kỹ thuật, về tài chính, về đội ngũ nhân viên nhiệt tình, sáng tạo và có kỹ năng... cùng với chiến lược cạnh tranh phù hợp với thị trường mục tiêu và điều kiện của mình

09-11-2018
277
Miễn phí
Nếu như một khách sạn có khả năng cạnh tranh là khách sạn có đủ điều kiện cần thiết về vật chất kỹ thuật, về tài chính, về đội ngũ nhân viên nhiệt tình, sáng tạo và có kỹ năng... cùng với chiến lược cạnh tranh phù hợp với thị trường mục tiêu và điều kiện kinh doanh của khách sạn. Lúc đó khách sạn này có đủ điều kiện, cơ hội để đánh bật các đối thủ khác, độc chiếm thị trường, thu hút một số lượng lớn khách hàng đến với khách sạn mình làm tăng hiệu quả kinh doanh. Vậy yếu tố nào giúp cho khách sạn kinh doanh thuận lợi? Yếu tố nào khách sạn cần tránh và cần khắc phục để nó không làm ảnh hưởng đến chiến lược cạnh tranh của khách sạn?

216088

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline