Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại khách sạn Gerbera Huế

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Việc tạo động lực làm việc cho nhân viên càng quan trong hơn đối với các doanh nghiệp dịch vụ, đặc biệt là kinh doanh khách sạn. Vì nhân viên chính là bộ mặt của khách sạn, là lực lượng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

12-11-2018
411
Miễn phí
Khi tạo được động lực làm việc cho nhân viên thì họ sẽ làm việc hăng say, không chỉ phục tốt khách hàng hiện tại mà còn phát triển thêm khách hàng mới trong tương lai. Vì vậy, để đứng vững và thành công trong ngành thì đội ngũ lao động phải làm việc hết mình, cống hiến cho công việc. Tuy nhiên, qua trao đổi ý kiến với trưởng phòng nhân sự của khách sạn Gerbera Huế, chị cho biết mặc dù lãnh đạo khách sạn đã quan tâm tới vấn đề tạo động lực và thực hiện một số biện pháp nhưng tới nay vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi. Để tìm hiểu, đánh giá những mặt được và chưa được, nguyên nhân của những tồn tại và đề ra các biện pháp nhằm giúp khách sạn tiếp tục phát triển hơn nữa nên tôi quyết định chọn đề tài “Đánh giá công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại khách sạn Gerbera Huế” làm khóa luận tốt nghiệp cho mình.

215946

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline