Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động kinh doanh khách sạn tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

So với lịch sử hình thành và phát triển của ngành kinh doanh khách sạn trên thế giới thì ngành kinh doanh khách sạn ở Việt Nam còn quá non trẻ và đầy mới mẻ.

04-12-2018
230
Miễn phí
Các nhà kinh doanh khách sạn của chúng ta đã phải sớm đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức do tình trạng thiếu vốn, thiếu kiến thức, và kinh nghiệm quản lý điều hành khách sạn. Đặc biệt trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, các khách sạn Việt Nam còn chịu áp lực cạnh tranh hết sức khốc liệt từ các tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới.
Vậy thực trạng ngành kinh doanh khách sạn của Việt Nam hiện nay ra sao? Đâu là giải pháp hiệu quả cho việc khắc phục những tồn tại và tăng tốc phát triển trong hoạt động kinh doanh khách sạn ở Việt Nam?

215938

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline