Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Hotel Continental Saigon

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Có thể nói một khách sạn tồn tại được hay không là nhờ vào việc kinh doanh, để đạt được hiệu quả kinh doanh tốt Khách sạn phải phân tích tình hình bên ngoài như các đối thủ cạnh tranh và tình hình bên trong doanh nghiệp...

04-12-2018
223
Miễn phí
Hotel Continental Saigon hoạt động hơn 100 năm với thương hiệu được nhiều người biết đến, với tên tuổi đó tạo cho Khách sạn không ngừng vươn cao. Có được thành quả như vậy cũng là do những nhà lãnh đạo tài tình có sự quan sát tìm hiểu phân tích đúng mức, tuy nhiên việc phân tích tình hình kinh doanh khá phức tạp, phải dựa trên điểm mạnh, điểm yếu… từ đó có những biện pháp, chiến lược kinh doanh tốt hơn. Xuất phát từ thực tiễn đó tôi quyết định chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Hotel Continental Saigon”.

216088

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline