Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà hàng The City Diner

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Kinh doanh dịch vụ ăn uống là loại hình kinh doanh đã ra đời từ rất lâu và ngày càng trở nên thịnh hành. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhà hàng đã trở thành một bộ phận quan trọng không thể thiếu.

15-11-2018
469
Miễn phí
 Trong xu thế toàn cầu hoá như hiện nay, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường cần phải nhanh chóng đổi mới. Để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao, đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật thông tin, tìm hiểu những biến động về tình hình kinh tế - chính trị của thế giới, biết phân tích điểm mạnh, điểm yếu, những thuận lợi, khó khăn mà doanh nghiệp hiện đang phải đối mặt để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp, kịp thời điều chỉnh hướng đi cho phù hợp. Không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp nói chung và nhà hàng The City Diner nói riêng. Hiệu quả kinh doanh cũng là chỉ tiêu dùng để đánh giá sự thành công hay thất bại trong kinh doanh của một doanh nghiệp. Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, cùng với những kiến thức tiếp thu được qua bốn năm ngồi trên ghế giảng đường đại học cộng với cơ hội được tiếp cận và làm việc trong môi trường thực tế tại nhà hàng The City Diner. Đó chính là lý do mà em chọn đề tài: “NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NHÀ HÀNG THE CITY DINER” để làm luận văn tốt nghiệp. 

215799

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline