Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách sạn Hương Giang

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách sạn Hương Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao lòng trung thành của nhân viên.

14-11-2018
349
Miễn phí
Doanh nghiệp tồn tại phát triển hay sụp đổ bất cứ lúc nào phụ thuộc vào lòng trung thành của mỗi thành viên trong doanh nghiệp đó. Chính vì vậy, để thu hút được người tài, đồng thời giữ chân họ ở lại phục vụ hết mình cho tổ chức thì các doanh nghiệp phải hoạch định các chiến lược phát triển nhân lực, thu hút nhân tài đồng thời ngăn chặn tình trạng “chảy máu chất xám”. Với vị trí là một doanh nghiệp lớn hàng đầu về chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh của Huế và khu vực miền Trung, khách sạn HƯƠNG GIANG cũng đối mặt với hiện tượng ra đi của một số nhân viên. Vậy những yếu tố gì khiến nhân viên không còn gắn bó với khách sạn nữa, và doanh nghiệp nên làm gì để nhân viên yêu thích công việc và cống hiến hết mình cho sự phồn thịnh của khách sạn? Để giải đáp câu hỏi trên, tôi đã chọn đề tài: “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách sạn HƯƠNG GIANG” làm khóa luận tốt nghiệp.

215397

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline