Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Giải pháp tăng cường khai thác thị trường khách du lịch nội địa tại khách sạn Xanh – Huế

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Khách du lịch nội địa đã và đang trở thành yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

13-11-2018
253
Miễn phí
Hiểu và nắm rõ nhu cầu của khách nội địa nói chung, khách nội địa mục tiêu của khách sạn nói riêng và chất lượng dịch vụ khách sạn là một trong những vấn đề mà khách sạn Xanh đang tích cực triển khai nhằm nâng cao khả năng thu hút khách du lịch nội địa, góp phần gia tăng nguồn doanh thu đáng kể cho khách sạn và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường khốc liệt hiện nay.
Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Giải pháp tăng cường khai thác thị trường khách du lịch nội địa tại khách sạn Xanh – Huế” làm khóa luận tốt nghiệp của bản thân.

215098

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline