Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn Như Phú - Huế

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Chất lượng dịch vụ là một yếu tố vô hình nhưng nó có tác động rất lớn đến sự cảm nhận cũng như sự thỏa mãn của khách hàng, nó là yếu tố không thể thiếu và rất quan trọng đối với lĩnh vực dịch vụ và nhất là dịch vụ tại khách sạn.

12-11-2018
348
Miễn phí
Chất lượng dịch vụ là một yếu tố vô hình nhưng nó có tác động rất lớn đến sự cảm nhận cũng như sự thỏa mãn của khách hàng, nó là yếu tố không thể thiếu và rất quan trọng đối với lĩnh vực dịch vụ và nhất là dịch vụ tại khách sạn vì khách hàng đến với khách sạn đa số là những người có mức sống khá cao và thích được hưởng thụ.
Khách sạn Như Phú là một khách sạn có quy mô nhỏ nếu muốn trụ vững trong ngành khách sạn và để có thể cạnh tranh với các khách sạn đối thủ thì đòi hỏi phải nâng cao chất lượng dịch vụ để có thể nâng cao uy tín của khách sạn từ đó sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn, một khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ tại khách sạn thì họ sẽ là người truyền thống tốt nhất của khách sạn.
Chính vì những lí do trên, tôi quyết định chọn đề tài: “ Nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn Như Phú - Huế” làm đề tài tốt nghiệp cuối khóa của mình.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline