Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu động cơ thúc đẩy làm việc của nhân viên tại khách sạn Hoàng Cung - Huế

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Thách thức đặt ra cho các nhà quản lí khách sạn trên địa bàn là làm thế nào để tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực hiện có, từ đó tạo lập vị thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp của mình.

14-11-2018
213
Miễn phí
Với tính chất đặc thù trong ngành kinh doanh lưu trú là lực lượng lao động phục vụ trực tiếp chiếm tỉ lệ cao, tác động lớn đến chất lượng dịch vụ thì vấn đề đặt ra cho các nhà quản lí là khai thác, phát huy hết khả năng và duy trì mong muốn làm việc của nhân viên. Muốn vậy, nhà quản trị trước hết phải biết được động lực làm việc của nhân viên là gì, hay nói cách khác là tìm hiểu lí do nào thúc đẩy họ làm việc và cống hiến tốt hơn. Đó được xem như là điểm xuất phát để có thể thấu hiểu được nhu cầu và mong muốn của nhân viên. Từ đó, nhà quản trị mới có thể đưa ra những quyết định hợp lí và hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của nhân viên, tạo động lực cho nhân viên làm việc tốt hơn, trung thành với doanh nghiệp, góp phần giúp cơ sở lưu trú hoạt động có hiệu quả, đồng thời tạo được sự tin cậy cho khách hàng về chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.
Xuất phát từ những vấn đề lý luận thực tiễn đó, tôi chọn đề tài “Nghiên cứu động cơ thúc đẩy làm việc của nhân viên tại khách sạn Hoàng Cung- Huế” làm đề tài tốt nghiệp cuối khóa của mình.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline