Kinh nghiệm quản lý và điều hành nhà hàng

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Nhà hàng là một trong những loại hình kinh doanh thử thách nhất để bắt đầu.

18-11-2018
315
Miễn phí
Kinh doanh nhà hàng đòi hỏi sự tận tâm và khả năng nắm bắt chi tiết. Từng bước hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn quản lý cả quá trình để bắt đầu kinh doanh nhà hàng, từ việc lựa chọn ý tưởng tới việc tìm địa điểm và nhân viên.

321522

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline