Kinh thánh về nghệ thuật bán hàng

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ/Người bán sách: Pham Anh Tu

Cuốn sách cho ta biết tổng quan của nghệ thuật bán hàng, những kĩ năng, tình huống và cách giải quyết vấn đề.

07-06-2018
188
100
Tag :
Chào hàng .... Hầu hết mọi người đều ghét chào hàng. Hầu hết mọi người phải thực hiện chúng. Tại sao không thực hiện tất cả những cuộc chào hàng?Hãy tìm ra những điều thú vị trong công việc chào hàng. Hãy làm cho chúng trở thành một trò chơi. Hãy chơi để chiến thắng. Tất cả những câu trả lời không đều làm bạn đến gần hơn với câu trả lời có.

215093

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline