Luận văn: Biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý nhân sự tại khách sạn Đà Nẵng

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Để tồn tại và phát triển lâu dài thì đòi hỏi nhà quản lý không chỉ vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ mà còn biết tổ chức bộ máy quản lý nhân sự một cách hoàn hảo và năng động nhất.

04-12-2018
322
Miễn phí
Đề tài này đã được hình thành một cơ cấu tổ chức phù hợp với điều kiện hoàn cảnh nội tại của khách sạn. Tác động của yếu tố môi trường trong tương lai. Tuy nhiên việc vận dụng mô hình tổ chức quản lý vào thực tiễn tại khách sạn cần có sự chuẩn bị đầy đủ và đặc biệt phải có sự nhất trí của cơ quan chủ quản, sự đồng tình thống nhất của cán bộ công nhân viên trong khách sạn...

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline