Luận văn: Chiến lược kinh doanh của khách sạn The Ritz Hotel

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Chất lượng phục vụ chu đáo tận tình đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đối tượng trong và ngoài nướ

12-12-2018
401
Miễn phí
Hoạt động liên doanh du lịch khách sạn, nhà hàng đã thực sự trở thành thị trường sôi động và thực sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường kinh doanh khách sạn, du lịch. Vì vậy việc xác định giá và quản lý giá sản phẩm du lịch, các dịch vụ là rất quan trọng. Mỗi doanh nghiệp nhà hàng khách sạn kinh doanh đều xác định đảm bảo lấy thu bù chi, có lãi và thu hút được lượng khách đông đảo.

216088

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline