Luận văn: Một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lí và sử dụng nhân lực trong khách sạn

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Vấn đề quản trị và sử dụng nhân lực trong kinh doanh khách sạn là một vấn đề hết sức nóng bỏng và nhậy cảm, đặc biệt là đối với các khách sạn quốc tế trong đó có khách sạn Hanoi Daewoo

03-12-2018
338
Miễn phí
Trên cơ sở đó trong quá trình thực tập nghiên cứu tại khách sạn Hanoi Daewoo, kết hợp lí luận với thực tiễn em đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp trên nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý và sử dụng nhân lực tại khách sạn góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của khách sạn.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline