Luận văn: Một số vấn đề quản trị nhân sự tại Công ty liên doanh khách sạn Vườn Thủ Đô - Kinh nghiệm & Một số giải pháp

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Muốn trụ vững và phát triển, củng cố uy tín mỗi khách sạn phải vận động tích cực, tìm biện pháp giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh. Biện pháp khá hiệu quả hiện nay là quản lý và sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên nhân lực.

12-12-2018
1010
Miễn phí
 Khách sạn Vườn Thủ Đô có đội ngũ nhân viên lao động tương đối đông, chất lượng khá đồng đều. Nên việc chú trọng tới công tác quản lý, sử dụng nhân lực là một điều hết sức hiển nhiên và cần thiết. Vấn đề đặt ra trước mắt của khách sạn hiện nay là làm sao quản lý, sử dụng lao động có hiệu quả. Làm sao đảm bảo được cuộc sống về vật chất và tinh thần của người lao động, góp phần ổn định, phát triển sản xuất.

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline