Luận văn: Nâng cao chất lượng phân tích hiệu quả tài chính dự án - trường hợp dựa án khách sạn Đà Lạt

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

... doanh nghiệp Việt Nam cần phải luôn luôn chú ý việc nghiên cứu phát triển các dự án đầu tư vào sản phẩm mới, có tính cạnh tranh cao, ta sự khác biệt về chất lượng và giá trị so với các sản phẩm khác đang có sẵn trên thị trường.

12-12-2018
676
Miễn phí
Để hạn chế rủi ro, bất kỳ dự án đầu tư nào cũng cần phải được phân tích, đánh giá toàn diện trên các khía cạnh như : Phân tích thị trường; phân tích kỹ thuật; phân tích nguồn lực; phân tích đánh giá tác động môi trường; phân tích kinh tế xã hội; phân tích tài chính … Trong điều kiện các nguồn lực ngày càng khan hiếm, mục tiêu cao nhất của phân tích và thẩm định dự án đầu tư là nhằm phát hiện các dự án tốt, ngăn chặn các dự án xấu.

220026

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline