Luận văn: Nghiên cứu tình hình hoạt động quản trị nhân lực của khách sạn Nikko Hà Nội

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Khách sạn Nikko Hà Nội rất coi trọng việc đào tạo huấn luyện một đội ngũ nhân viên có kỹ năng và có động lực làm việc nhiệt tình và tạo ra những dịch vụ tuyệt vời nhất phục vụ khách của khách sạn.

09-11-2018
608
Miễn phí
Dịch vụ là sản phẩm chính và chủ yếu của khách sạn cung cấp cho khách. Dịch vụ của khách sạn được tạo ra bởi ba thành phần chính là cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn, sản phẩm và người lao động trong khách sạn. Mà trong đó nhân tố con người đóng vai trò quan trọng đặc biệt tạo nên sản phẩm dịch vụ khách sạn. Khách sạn Nikko Hà Nội rất coi trọng việc đào tạo huấn luyện một đội ngũ nhân viên có kỹ năng và có động lực làm việc nhiệt tình và tạo ra những dịch vụ tuyệt vời nhất phục vụ khách của khách sạn. Việc tạo động lực cho nhân viên là nhiệm vụ của công tác quản trị nhân lực của khách sạn.

309337

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline