Luận văn: Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Đổi mới để tồn tại, đổi mới để phát triển, đổi mới trên tất cả mọi lĩnh vực. Hòa chung cùng sự đổi thay ấy, đổi mới về quản lý tài chính vẫn luôn là một trong những vấn đề hàng đầu ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp.

12-12-2018
950
Miễn phí
Để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả, nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm, huy động vốn, đáp ứng kịp thời, sử dụng hợp lý và đạt hiệu quả cao nguồn vốn đó cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy mà doanh nghiệp cần phải có cấu trúc tài chính phù hợp với chiến lược kinh doanh đã đề ra, tạo được sự nhất quán trong điều hành, quản lý doanh nghiệp. Từ đó mới có thể ra quyết định đúng đắn cho việc đầu tư và các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp nhằm nâng cao tình hình tài chính của doanh nghiệp. Điều này chỉ có thể thực hiện trên cơ sở phân tích tài chính doanh nghiệp.

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline