Luận văn: Phân tích tình hình hoạt động của bộ phận kế toán tại khách sạn GUOMA

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

...Trong thời gian gần đây các khách sạn đã bắt đầu quan tâm học hỏi việc quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các dịch vụ một cách hiệu quả, đặt các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

11-11-2018
169
Miễn phí
Việt Nam là quốc gia mới phát triển ngành kinh doanh du lịch khách sạn cách đây không lâu nhưng góp phần không nhỏ trong việc làm tăng thu nhập quốc dân và giải quyết vấn đề việc làm cho một lực lượng lao động lớn. Việt Nam trong quá trình đổi mới thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế đã xác định:"...Phát triển Du Lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên cơ sở khai thác lợi thế và điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống, văn hoá, lịch sử, đáp ứng nhu cầu du lịch trong nước và phát triển nhanh du lịch quốc gia sớm đạt trình độ du lịch trong khu vực ..."( Trích văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX ). Đây thực sự là một cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức lớn đối với ngành du lich Việt Nam. Thực tế, ngành du lịch Khách sạn Việt Nam mới đi vào con đuờng phát triển nên cũng gặp phải những khó khăn nhất định nhưng một nguyên nhân quan trọng là do chất lượng du lịch tại những khách sạn trong nước còn kém và chưa được quan tâm đúng mức.
Mặc dù vậy trong thời gian gần đây các doanh nghiệp khách sạn đã bắt đầu quan tâm học hỏi việc quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các dịch vụ một cách hiệu quả, đặt các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách và nâng cao hiệu quả chất lượng kinh doanh.
Với bản báo cáo thực tập này giúp em hiểu thêm về kinh doanh khách sạn cũng như nắm được những bước phát triển của ngành kinh doanh du lịch khách sạn của Việt nam nói chung và hoạt động của các khách sạn nói riêng.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline