Luận văn: Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của công ty khách sạn Kim Liên

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Góp phần vào những kết quả mà du lịch nước ta đã đạt được phải kể tới các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn. Một trong những doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh có hiệu quả phải kể đến đó là công ty khách sạn Kim Liên.

12-12-2018
522
Miễn phí
Từ bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty khách sạn du lịch Kim Liên có thể thấy doanh nghiệp đó từng bước khắc phục được những khó khăn của kinh doanh khách sạn hiện nay và đang có xu hướng đi lên. Điều đó chứng tỏ rằng điều kiện đón tiếp khách của khách sạn nói chung là tốt phù hợp với những yêu cầu của thị trường. 

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline