Luận văn Thạc sĩ Du lịch: Quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại các khách sạn ba sao ở Hà Nội theo dự án EU (Nghiên cứu trường hợp khách sạn Kim Liên và khách sạn Sài Gòn)

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Quan tâm đến chất lượng phục vụ và không ngừng cải tiến hoàn thiện chất lượng phục vụ là một vấn đề rất cần thiết để tạo ra một lượng khách hàng thường xuyên và trung thành đối với khách sạn.

07-12-2018
324
Miễn phí
Để nâng cao chất lượng phục vụ và khả năng thu hút khách , các khách sạn ba sao tại Hà Nội phải nâng cấp về nhiều mặt trong đó đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực là rất quan trọng và mang tính quyết định. Sự thành công của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào sự ổn định và phát triển nguồn nhân lực. 

216088

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline