Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại khách sạn Hương Giang

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Mục tiêu của tài liệu là Trên cơ sở nghiên cứu động lực làm việc, các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc để đề ra các giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Hương Giang.

13-11-2018
436
Miễn phí
Khách sạn Hương Giang là một trong những khách sạn 4 sao tại Huế được đầu tư đồng bộ, có quy mô lớn và là địa chỉ quen thuộc của du khách khi đến Huế. Tuy nhiên, sự cạnh tranh giữa các khách sạn trong thành phố ngày càng trở nên gay gắt với sự hình thành của nhiều khách sạn cùng hạng và một số khách sạn gần hạng. Trong điều kiện đó, nguồn nhân lực trở thành lợi thế cạnh tranh của các khách sạn. Để có thể duy trì được tốc độ phát triển và nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, đòi hỏi khách sạn cần phải nghiên cứu động lực làm việc của nhân viên để tăng cường nỗ lực làm việc nhằm hướng tới việc đạt được mục tiêu của khách sạn đề ra. Xuất phát từ những thực tế trên, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu là: “Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại khách sạn Hương Giang” làm luận văn thạc sĩ. 

215398

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline