Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh của khách sạn Tây Hồ

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp có một cái nhìn tổng thể về bản thân mình cũng như về môi trường kinh doanh bên ngoài để hình thành nên những mục tiêu chiến lược và sách lược, giải pháp thực hiện thành công những mục tiêu đó.

12-11-2018
255
Miễn phí
Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng to lớn về ngành du lịch, có điều kiện tự nhiên và tài nguyên phong phú. Việc khai thác phát triển các dịch vụ du lịch, nhất là trong kinh doanh khách sạn ngày càng được đầu tư và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hội nhập như hiện nay, hoạt động kinh doanh của các công ty du lịch và khách sạn ở Việt Nam cũng như trên thế giới đang diễn ra sự cạnh tranh gay gắt. Khách sạn Tây Hồ cũng đang đứng trước thực trạng cạnh tranh như vậy. Khách sạn hiện nay đang gặp phải những áp lực rất lớn về đối thủ cạnh tranh không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài.
Trước yêu cầu cấp bách trên, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh của khách sạn Tây Hồ” làm đề tài nghiên cứu luận văn của mình, với mong muốn từ thực tế nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh của Khách sạn sẽ đưa ra giải pháp nhằm đóng góp một số ý kiến của mình tạo thêm cơ sở cho các quyết định chiến lược liên quan đến sự phát triển của Khách sạn Tây Hồ. 

215945

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline