Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho khách sạn Sài Gòn Hạ Long đến năm 2020

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Muốn tồn tại được thì chính các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà quản lý phải tìm ra một chiến lược hợp lý nhằm phát triển kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận, giữ vững uy tín thương hiệu, tạo được chỗ đứng trên thị trường và trong lòng khách hàng.

12-11-2018
229
Miễn phí
Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần du lịch khách sạn Sài Gòn Hạ Long nói riêng cũng không nằm ngoài xu thế đó. Muốn tồn tại được thì chính bản thân các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà quản lý phải tìm ra một chiến lược hợp lý nhằm phát triển kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận, giữ vững uy tín thương hiệu, tạo được chỗ đứng trên thị trường và trong lòng khách hàng. Nhưng điều quan trọng nhất khi phát triển chiến lược là doanh nghiệp đó cần biết mình đang ở đâu trong thị trường này? Nên tập trung vào mặt hàng nào? Phát triển sản phẩm theo hướng nào?
Công ty Cổ phần du lịch khách sạn Sài Gòn Hạ Long là một trong những khách sạn lớn mạnh, có thương hiệu, uy tín hàng đầu tại địa bàn Hạ Long. Tuy nhiên, trước tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay với sự xuất hiện của hàng loạt các khách sạn mới buộc Sài Gòn Hạ Long cũng phải xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý để không ngừng phát triển và giữ vững vị thế của mình.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, tôi đã lựa chọn đề tài “Hoạch định chiến lược kinh doanh cho khách sạn Sài Gòn Hạ Long đến năm 2020” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Cao học ngành Quản trị kinh doanh. 

215944

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline