Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Khách sạn Thái Nguyên

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Việc quan tâm nghiên cứu thực trạng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp khách sạn để tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp lĩnh vực này là việc làm cần thiết.

13-11-2018
305
Miễn phí
Đối với tỉnh Thái Nguyên, trong những năm gần đây ngành kinh doanh khách sạn cũng đã và đang phát triển, ngày càng có thêm nhiều khách sạn, nhà hàng mới với nhiều phong cách phục vụ khác nhau. Khách sạn Thái Nguyên là một trong những khách sạn có bề dày hoạt động trên 30 năm và đã đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, trong thời buổi cạnh tranh gay gắt hiện nay thì Khách sạn Thái Nguyên cũng gặp phải rất nhiều khó khăn trong kinh doanh. Khách sạn đã áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh, dù những biện pháp này đã đem lại những kết quả nhất định, nhưng vẫn chưa được như mong muốn. Việc vận dụng, sử dụng các nguồn lực của khách sạn trong hoạt động kinh doanh vẫn còn một số điểm chưa hợp lý. Và nếu các nguồn lực đó được sử dụng một cách hợp lý hơn thì chắc chắn hiệu quả kinh doanh thu lại sẽ cao hơn.
Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, tôi lựa chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Khách sạn Thái Nguyên”. 

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline