Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Khu nghỉ mát Angsana Lăng Cô

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Nguồn nhân lực là nguồn lực quý giá của một tổ chức, là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp.

07-12-2018
568
Miễn phí
Làm thế nào để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hiện có nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức là một vấn đề hết sức quan trọng, là cả một nghệ thuật. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp có nguồn nhân lực đông về số lượng, tốt về chất lượng nhưng thật đáng tiếc nguồn lực ấy chỉ là tiềm năng. Việc tạo động lực thúc đẩy người lao động nhằm giúp họ phát huy hết khả năng của mình là một vấn đề quan trọng. 

216088

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline