Luận văn: Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức đối ứng với tính không ổn định về lao động của khách sạn Hồng Ngọc

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Đối với các khách sạn vừa và nhỏ tại Việt Nam, những biến đổi về lao động đang trở thành một vấn đề rất nổi cộm, gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh doanh nói chung và đến chất lượng sản phẩm.

09-11-2018
189
Miễn phí
Một thử thách lớn gây khó khăn cho các nhà quản trị khách sạn có thể thấy rõ được chính là khó khăn trong việc đối ứng với sự thay đổi và bất ổn của nguồn nhân lực. Hiện tượng này được coi là một lẽ vốn có của ngành kinh doanh dịch vụ nói chung và kinh doanh khách sạn nói riêng. Đặc biệt đối với các khách sạn vừa và nhỏ tại Việt Nam, những biến đổi về lao động đang trở thành một vấn đề rất nổi cộm, gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh doanh nói chung và đến chất lượng sản phẩm. Việc tìm ra giải pháp khắc phục thực trạng này đang ngày càng trở nên cấp thiết.

216088

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline