Luận văn: Thực trạng và một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Nâng cao hiệu quả kinh doanh là tất yếu cho sự phát triển của các doanh nghiệp.

11-11-2018
231
Miễn phí
Tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế của đất nước sẽ nhanh nhất khi từng bộ phận, từng khu vực từng tế bào của nền kinh tế biết khai thác triệt để tiềm năng và thế mạnh của mình đạt hiệu quả kinh tế tối đa. Các công ty, các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây nói riêng là những tế bào của nền kinh tế, để hòa nhập với xu thế phát triển của đất nước, mỗi công ty đều phải làm cho mình những hướng đi, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.
Là một doanh nghiệp nhà nước mới được cổ phần hóa, công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây đã và đang vượt qua bao nhiêu những khó khăn và thử thách để tồn tại và phát triển. Đây là một thành công của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Mặc dù, hiện tại công ty còn nhiều những khó khăn, thử thách phải vượt qua nhưng chúng ta luôn tin tưởng vào sự thành công của công từ trong tương lai.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline