Principles of Hotel Management

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Principles of Hotel Management

16-08-2019
150
Miễn phí
Principles of Hotel Management

155738

Thành viên

1005

Sách miễn phí

133

Sách trả phí

42

Sách bán offline