Principles of Hotel Management

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Principles of Hotel Management

16-08-2019
546
Miễn phí
Principles of Hotel Management

215944

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline