Tài liệu Tập huấn Kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân (Tài liệu dùng cho giảng viên) – Bài 2

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Đây được xem là hướng đi mới cho các nhà đầu tư (NĐT) cá nhân và các hộ gia đình kinh doanh lưu trú. Với mô hình "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" này sẽ gia tăng trải nghiệm cho những khách du lịch.

17-12-2018
414
Miễn phí
Bài 2: Vệ sinh và bảo vệ môi trường trong kinh doanh lưu trú du lịch nhà dân. Nội dung chính gồm những chủ đề cơ bản sau: Sự ngăn nắp và sạch sẽ, môi trường và quản lý rác thải, tiết kiệm điện và nước.

294013

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline