Tài liệu Tập huấn Kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân (Tài liệu dùng cho giảng viên) – Bài 3

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Đây được xem là hướng đi mới cho các nhà đầu tư (NĐT) cá nhân và các hộ gia đình kinh doanh lưu trú. Với mô hình "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" này sẽ gia tăng trải nghiệm cho những khách du lịch.

17-12-2018
338
Miễn phí
Bài 3 - An ninh và an toàn. Trong bài này gồm có những nội dung chủ yếu sau: Những vấn đề an ninh thường gặp, các vấn đề an toàn thông thường, phòng tránh tai nạn, xử lý các trường hợp khẩn cấp, xử lý các vết thương thông thường, làm sạch và băng bó vết thương.

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline