Tài liệu Tập huấn Kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân (Tài liệu dùng cho giảng viên) – Bài 4

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Đây được xem là hướng đi mới cho các nhà đầu tư (NĐT) cá nhân và các hộ gia đình kinh doanh lưu trú. Với mô hình "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" này sẽ gia tăng trải nghiệm cho những khách du lịch.

17-12-2018
461
Miễn phí
Bài 4: Phục vụ khách lưu trú. Bài này gồm có những nội dung chính: Chuẩn bị đón khách, động cơ và mong đợi của khách du lịch khi nghỉ tại nhà dân, chuẩn bị môi trường bên ngoài nhà sạch sẽ gọn gàng để đón khách, các loại hình dịch vụ điển hình dành cho khách du lịch,...

250384

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline