Tài liệu Tập huấn Kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân (Tài liệu dùng cho giảng viên) – Bài 9

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Đây được xem là hướng đi mới cho các nhà đầu tư (NĐT) cá nhân và các hộ gia đình kinh doanh lưu trú. Với mô hình "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" này sẽ gia tăng trải nghiệm cho những khách du lịch.

17-12-2018
872
Miễn phí
Bài 9 - Phục vụ khách ăn uống. Bài này gồm có 3 chủ đề chính: Dọn khu vực phục vụ ăn uống, phục vụ bữa ăn, phục vụ đồ uống. 

319618

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline